Село Павелско

църква Павелско

Село Павелско се намира в Средните Родопи. Това е селото на височина 700м. по средата на пътя Пловдив – Смолян. Селището е отбелязано в последния исторически атлас между III и I хилядолетие пр.н.е.

Празника на с.Павелско е посветен на църквата  „Св.Вознесение”, която е построена през 1834г. и е 183г., инициатори за строежа на църквата са Марко Иванов и Златил Кайбицки. И както е казал писателя Георги Пашев за Павелската църква: „Вградила в зидовете си мечтите за българското: език и свяст, черквата, издигната всред селото, напомня за едно минало, черно по тегло, бяло по надежди и велико по жертви”. Празника на с.Павелско се чества три дни с програма от самодейците, спортни турнири и представяне на поредния брой на вестник „Зареница” в музейната сбирка, който излиза всяка година за празника на селото.

Припеци с горди чела, които зиме не държат сняг, а лете изливат вечен мирис на мащерка. Синеещи се борикаци, от които се спуска озон, хлад и дъх на смола. Гордостта на този художествен кенар е Юзеница с черноците, могъщи и прави като колоните на огромен храм, имащ за купол небето. В него може да съществува всеки, който търси красотата и може да слуша хилядострунния му орган-черноците, които свирят божествения химн на планината и нейната вечност. Тъмна и тайнствена, мълчалива или набурена, Юзеница е другото име на Павелско, ключът и баражът на селото и  на неговото съществование. Природата е отредила на Павелско един от най – здравословните климати у нас. Гордостта на павелския край е планината „Пашалийца” и х.”Пашалиица”, широките каменни основи на крепостта „Зареница” и на изток 200м. отвесна стена, природния феномен „Челевещница” с изобилие от пещерни образувания. През 1834г. е построена църквата „Св. Вознесение” с най-високата камбанария  в Средните Родопи 17м. Училище е имало от 1832г. и сега през 2017г. ОУ”Цар Симеон I” ще чества 185годишния си юбилей. Рожденният ден на читалището е 6 декември 1880г., а от 1906г.  носи името „Алеко Константинов”. В селото има целодневна детска градина, център за настаняване деца от семеен тип, здравен дом, спортна площадка. Жителите в с.Павелско наброяват 550. Това е Павелско, това е Родопа планина, където птиците се надпяват, ручеите неспирно се гонят и горския напев ни понася из висините.

паметник на минюора с. павелско

В селото има още:

  • Фабрика „Зарена“ за производство на чанти и куфари
  • Институт „Марица“ за селекция на нови сортове картофи.
  • Паметник на убитите във войните Павелци.
  • Паметник на миньора.