НЧ ”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – 1880” С.ПАВЕЛСКО

„ЧИТАЛИЩЕТО- ВТОРОТО УЧИЛИЩЕ НА БЪЛГАРИНА”

читалище павелско

Читалището в с.Павелско е основано на 06.12.1880г. и е едно от най-старите читалища в Средните Родопи. През 1881г. Петко Славейков посещава читалището и си тръгва удовлетворен, че се „учат стари и млади, четат вестници и полезни книги”. От 06.10.1906г. и до днес читалището носи името „Алеко Константинов”. През 1934г. е открита първата музейна сбирка в района. Строежа на новата читалищна сграда е започнат през 1948г. и е открита през 1950г. Още тогава към читалището е създаден ансамбъл наброяващ 120 самодееца.

Павелския  ансамбъл през 1951г. става първенец  на прегледа в Асеновградска  Околия, а по късно и Окръжен първенец в Пловдив, след това през 1952г. Национален първенец в София. Песента „Шиите ми кроите терзие” непрекъснато звучи по радиото и става любима на цял народ „отбелязва журналистът Иван Гавазов”. Запазени са уникални записи в Българското Национално  радио на солистите Иван Попилиев, Апостол Стойков, Елена Пънева със съпровод на кавал- известния медалист Илия Михалев. Следва 1961г. надпяване на  Рожен и там ансамбъла не отстъпва на никого първото место. Изявите на ансамбъла са повече от 250 за 12 години. Незабравими ще останат музикалното  семейството на Атанас Семерджиев и внукът му Станислав Семерджиев, продължил традициите като  ректор на НАТФИЗ.

Костадин Джурджев  продължава традициите на Павелския ансамбъл като ръководител и в същото време музикант в Пловдивската опера. Още през 1983г. ансамбълът  печели златен медал на Окръжен преглед в гр.Смолян. Участвали сме в надпяване на „Старопланински събор”- Велико Търново с грамоти и почетния знак, в Копривщица два пъти с грамоти за постижения, НДК София надпяване с грамота, през 2006г. участие на Рожен с награда „Златен плакет”, на Петропавловски събор със запис по радио „Хоризонт” и грамота, в Неделино сребърен медал. Направен е звукозапис на касети и дискове. През 2008г. БНТ засне „Гайдите на Родопа планина” с пеене  на родопски песни, свирене на гайди и изработване на гайди. Представяли сме Павелски обичай за Бъдни вечер и Коледа, старовремска Павелска сватба, традицията Здой по телевизия Булсатком „Дестинация БГ”. Читалището  е запазило традициите си и до сега.

НЧ ”Алеко Константинов-1880” с.Павелско  работи за развитието и обогатяването на културния живот на населението и най вече за запазване на традициите.

Целите на НЧ ”Алеко Константинов-1880” са задоволяване  потребностите на гражданите в областта на културата,науката и изкуството. Организационно развитие, сътрудничество, партньорство с други читалища и организации и насърчаване на гражданското участие в програмата   „Учене през целия живот”.

читалище павелско

Участваме във фолклорни фестивали, чествания, тържества за популяризиране на културно-историческото наследство и привличане на младите хора в читалището, развитие на местната култура и като цяло на българската култура.

В с.Павелско живеят около 580 жители, има основно училище с 52  ученици, Дом за деца от семеен тип с 10 деца и детска градина с 18 деца. В селото ни има културно-исторически паметници и туристически забележителности. Сградата на читалището ни е с площ 432кв.м.

През 2014г. благодарение на спечеления в края на 2013г.  проект към ДФ ”Земеделие” за развитие на селските райони  по мярка 322 се извърши основен ремонт на читалището. Сградата на читалището краси селото ни и ние продължаваме традициите в читалищната дейност.

Годишния календар за дейността е разнообразен и  богат на мероприятия и изяви както всяка година.

Настоятелството  към читалището е от 5 члена – Илия Марков Пиндев, Ивелина Василева Кавръкова, Мариана Костадинова Вягова, Васка Иванова Бикова, Мария Станева Семерджиева. Проверителна комисия от 3 членове – Недялка Георгиева Панчева, Елена Тодорова Лапавичева, Николина Надкова Маркова. Председател на читалището е Илия Марков Пиндев, секретар Лина Василева Иванова. Извършена е пререгистрация на читалището през 2016г. по фирмено дело №696 от 1997г. в Окръжен съд-Смолян, Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища №352/21-11-2016  и Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки №390 /2016-07-18. В читалището има регистрирани 67 членове. Библиотеката разполага с 10020 тома библиотечен фонд. През 2016г. сме набавили 10 тома нови библиотечни материали. Регистрирани читатели 155 броя. Читателски посещения 1657. Заети библиотечни единици 2022.

Разполагаме с три компютъра и един принтер по програма Глобални библиотеки и един компютър и принтер от допълваща субсидия от Министерство на Културата. През 2016г. компютрите са ползвани от  807 потребители, общо посещенията в библиотеката са 1657. Имаме търсена за ползване на интернет услуги за търсене на работни места, разговори по скайп, подготовка за студентски изпити, дипломни работи, рекламни материали, принтер, скенер и копир. Предоставяме информация за дейността на читалището във фейсбук профила на читалището – НЧ „Алеко Константинов 1880“ с.Павелско.

Постоянно действащи колективи към читалището са: смесен битов хор и мъжка битова група с ръководител Илия Учиков, танцов състав за народни танци с хореограф Надежда Батинкова, театрална група с ръководител Лина Иванова и група за стари градски песни с ръководител Костадин Джурджев общо 45 самодееца. Към читалището работят клуб на краеведа и родоизследователя, сдружение „Павелски родолюбец” и сдружение на занаятчиите, които дариха  предмети за музейната ни сбирка, където е направен кът на занаятчиите.

Имаме действаща музейна сбирка с археологически, етнографски ценности, исторически предмети, снимки, битови предмети, носии, кът на образованието и науката, културата, църквата и параклисите, участници във воините, промишлеността, минното дело, кметовете, спорта, писатели, туризъм и други.